LED PANEL & LED PANELER SOM BELYSNING

LED-tekniken kommer bli allt mer vanligt i framtiden inom de flesta områden. Många börjar se fördelarna med LED och allt fler använder idag LED paneler i olika former och för olika ändamål. LED paneler har idag ett vidsträckt användningsområde. En investering i ett kontorskomplex med LED paneler skulle betala tillbaka sig på ett par år. LED panelernas underhåll och omsättning är minimal. LED paneler har många andra fördelar både miljömässigt och kostnadsmässigt. Dess effektivitet jämfört med övriga konkurrenter är överlägsen på samma sätt som livslängden i LED paneler är upp till 50 gånger längre än sina konkurrenter. LED panelerna har en förväntad livslång på 50 000 ljustimmar.

Fördelar med LED och LED panel som belysning

Tekniken inom LED och LED paneler har utvecklats snabbt den senaste tiden. LED panelernas ökade effektivitet har en rad energisparande egenskaper har gjort att de spås  en lysande framtid. En inte allt för vågad gissning skulle vara att LED belysning i olika former och då inte minst LED paneler kommer vara ett allt vanligare inslag i samhällsbilden för bland annat skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar samt privata företag som också måste ta sitt miljöansvar inom den privata sektorn.

Användningsområden för  LED paneler och armaturer.LED panel för kontor

LED panel och belysningsarmaturer specialanpassas för att kunna installeras i undertak, I skolor, gymnasium, aula, samlingslokal, kontor, gallerior, flygplatser, studio, butiker, varuhus och parkeringsplatser samt andra offentliga inomhusmiljöer.

LED Panel för skolor, butiker, kontor och sjukhus.

LED panel är det energismarta alternativet till belysning och minskar ljusföroreningar och utsläpp. Och genom att investera i LED paneler för exempelvis skolor, kontor, sjukhus och andra offentliga anläggningar samt parkeringsgarage kan man ta ett aktivt val för miljön. LED paneler innehåller till skillnad från sina andra konkurrenter inte kvicksilver. LED paneler kan ersätta den tidigare lysrörsarmaturen vid nybyggen och fasas in snyggt i undertak.

LED belysning och LED paneler innehåller inte kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen. Ämnena strider mot RoHS-direktivet. LED kan direkt appliceras i befintlig armatur och behåller därmed CE-märkningen. Genom CE-märkningen garanteras att LED panelerna uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.


Miljökvalificerade och certifierade.

LED-Panelen har följande certifikat:
CE, TUV, UL, ETL, CE, RoHs, EMC, IES

 

LED panel som effektbelysning - LED panelerna som takbelysning för kontor

Ett användningsområde för LED paneler är  kontor., vägg-, museum- eller galleribelysning. Fördelen i dessa miljöer är att LED belysningen inte påverkar känsliga föremål som kan blekna. LED-panelerna avger inte Ultraviolett- (UV) eller Intrarött-ljus (IR) som har negativa effekter på både föremål och människor. LED panelerna passar i vanliga kontorslokaler med ruttak där vanlig lysrörsarmatur idag sitter. Man tar enkelt bort enheten som sitter i taket och byter ut den till en LED panel som på så sätt integreras i taket.

Hälsosam dagsljuskänsla med LED paneler | Kontors- och butiksbelysning

LED belysningens unika ljussammansättning gör att man kan justera ljuset i oändliga variationer. Ljussättningen från LED panelerna kan enkelt justeras för just denLED panel billigt stämning som  önskas. Önskas dagsljuskänsla har LED panelerna den ljuset som piggar upp hela lokaler. LED panelerna kan ge kontoret en ny designad väggtavla som samtidigt lyser upp rummet med låg energiförbrukning. LED panelerna kan också installeras som virtuell himmel i tak. Västerås sjukhus ligger i framkant med två virtuella himlar.  


LED paneler på flygplatser och större anläggningar - Billig belysning

LED paneler ger en väl anpassad och jämfört med sina konkurrenter överlägsen belysning till minimal energiförbrukningskostnad samtidigt som LED panelerna är robusta hållbarhet reducerar underhållet. En LED panel återbetalar sig själv inom ett par år och förbrukningstiden påverkas inte av att panelerna tänds och släcks. LED panelerna är enkla att installera och hållbarheten är som sagt lång. Genom att minska underhåll och lampbyten på flygplatser så ökas samtidigt säkerhetstänkandet paralleller med miljöaspekten och den ekonomiska fördelen med att byta till LED paneler i olika former.


LED panelernas hållbarhet och brinntimmar.

LED paneler har en stark hållbarhet och tål tuffa miljöer på grund av sitt skyddande lamphölje. LED lamphöljet tål stötar och vibrationer bättre än sina föregångare glödlampan,  lågenergilampor, metallhalogenlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor (HID), och är samtidigt betydligt mer energieffektiv. LED-diodernas livslängd är 50 000 timmar och används lamporna 10 timmar per dag håller de i 13 år. Vilket kan jämföras med en vanligt glödlampas 1000 brinntimmar. LED i alla dess former är framtidens investeringsval.